Δεν είναι και το καλύτερο, ιδιαίτερα αν είναι σε οξεία φάση. Καλό θα είναι να υποχωρήσει πρώτα ο πόνος και συγχρόνως με θεραπευτική γυμναστική μπορείς να ξεκινήσεις και τον χορό.