Όχι, το χρονόμετρο δεν σταματάει στις αλλαγές και γι αυτό δίνεται ιδιαίτερη σημασία από τους αθλητές στην προπόνησή τους. Ο χρόνος εξαρτάτε από πολλούς παράγοντες με σημαντικότερο το μήκος της ζώνης αλλαγής, σε μια σχετικά μετρίου μεγέθους ζώνη αλλαγής ο χρόνος και για τις δυο είναι λίγο πάνω από το λεπτό.