Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα αφού το ύψος καθορίζεται από κληρονομικούς παράγοντες. Οι αλτικές ασκήσεις μόνο μπορεί να σε βοηθήσουν να πάρεις ένα δυο εκατοστά.